Upcoming In-Person Events

September 2022
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
31
1
8:00 PM
CHICAGO | Waqar Faiz Sufi Meditation (In Person Session)
2
3
4
5
6
7
8
7:30 PM
AUSTIN | Waqar Faiz Sufi Meditation (In Person Session)
9
7:30 PM
DENVER | Waqar Faiz Sufi Meditation (In Person Session)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
7:30 PM
AUSTIN | Waqar Faiz Sufi Meditation (In Person Session)
23
7:30 PM
MARYLAND/WASHINGTON D.C. Area | Waqar Faiz Sufi Meditation (In Person Session)
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7:30 PM
AUSTIN | Waqar Faiz Sufi Meditation (In Person Session)
7
8
9